Polska Ceramika Ogniotrwała „Żarów” S.A.

Jeden z najbardziej nowoczesnych zakładów w Europie produkujących glinokrzemianowe materiały ogniotrwałe przeznaczone głównie dla hutnictwa stali i metali kolorowych (w tym aluminium), odlewni, koksowni, cementowni, energetyki oraz hut szkła.

System: Microsoft Dynamics AX 2009

Moduły systemu: Księga główna, Bank, Rozrachunki z odbiorcami, Rozrachunki z dostawcami, Zarządzanie zapasami, Produkcja, Planowanie, Honoraria, Formularze, CRM.

Rozwiązania autorskie AXACOM: Moduł Rozliczania produkcji w cenach rzeczywistych, raportowanie produkcji on-line (tzw. e-Kiosk) Blokowanie zapasów do ruchów magazynowych.