Przedsiębiorstwa usługowe muszą znaleźć równowagę między takimi obszarami, jak relacje z klientami, globalne zarządzanie zasobami, świadczenie usług ze szczegółową kontrolą kosztów i zapewnieniem oczekiwanych wyników finansowych. Oto najważniejsze funkcje przeznaczone dla tego sektora:

  • Zarządzanie projektami i ich obsługa księgowa
  • Tworzenie budżetów i kontrola kosztów projektu
  • Portale dla pracowników
  • Zarządzanie relacjami z klientami

 

Rozwiązania autorskie AXACOM dla branży usługi

Moduł do monitorowania i windykacji należności, raportowanie

Rozszerzenie funkcjonalne systemu Microsoft Dynamics AX umożliwiające monitorowanie zaległych należności, tworzenie zestawu zaległych faktur do sądu a następnie kontrolowanie ich etapów. Dzięki temu, że moduł ten powiązany jest ze standardową funkcjonalnością Ponagleń systemu Microsoft Dynamics AX mamy możliwość monitorowania odbiorcy od pierwszego ponaglenia. Moduł umożliwia śledzenie poszczególnych etapów windykacji ( Wpis, Egzekucja, itp.) dla każdego etapu windykacji automatycznie tworzone są transakcje do księgowania odpisów aktualizujących należności. W momencie wpłaty należności przez Odbiorcę generowane są transakcje wyksięgowujące z odpisu. Dodatkowym elementem modułu są raporty analizy należności, zestawienia faktur do sądu czy też zestawienie należności do firmy Euler Hermes. Istnieje także możliwość blokowania odbiorcy według wskazanego czasu przeterminowania. Standardowa funkcjonalność ponagleń została również poszerzona o możliwość wysyłania monitów drogą elektroniczną przypominających o zbliżającym się terminie zapłaty należności.