BLACKLINE KORZYŚCI:

KORZYŚĆ #1 LEPSZE I SZYBSZE FINANSOWE ZAMKNIĘCIE MIESIĄCA BEZ KONIECZNOŚCI PRACY PO GODZINACH

Dzięki standaryzacji, organizacji i automatyzacji procesów towarzyszących zamykaniu miesiąca, księgowi mogą ograniczyć swój wkład pracy, poświęcać więcej czasu zadaniom, które dostarczą większą wartość biznesową bez konieczności wykonywania skomplikowanych obliczeń do późna w nocy. Raporty dashboard dostarczają dane w czasie rzeczywistym, pozwalają kadrze zarządzającej na analizę procesu zamknięcia na bieżąco, co w konsekwencji ułatwia identyfikację dowolnego zagadnienia finansowo-rozliczeniowego i skraca czas finansowego zamknięcia miesiąca.
 

KORZYŚĆ #2 LEPSZA JAKOŚĆ UZGADANIA KONT DZIĘKI STANDARYZACJI I AUTOMATYZACJI

Wprowadzanie danych (bilanse księgi głównej i księgi pomocniczej, wpisy pomocnicze, dokumenty, objaśnienia) jest bardzo czasochłonne i dlatego księgowi oraz menadżerowie mają bardzo mało czasu, o ile posiadają go w ogóle, na dokładne przeanalizowanie ryzyka związanego ze sprawozdaniami finansowymi . Dzięki automatycznemu tworzeniu, wprowadzaniu i certyfikowaniu uzgodnień małego ryzyka (uzgadnianie bilansu, parowanie transakcji, rozliczanie płatności etc.) księgowi mogą zająć się kontami wysokiego ryzyka i innymi czynnościami przynoszącymi korzyść biznesową. Ustandaryzowane szablony (rozliczenia międzyokresowe, amortyzacja, konta bankowe, parowanie transakcji etc.) pomagają w przygotowaniu uzgodnienia. Ustandaryzowany obieg dokumentów, raportowanie oraz narzędzia przeznaczone do audytu gwarantują, że żadne konto nie zostanie pominięte a wyjątki są zawczasu zidentyfikowane.
 

KORZYŚĆ #3 NIŻSZY KOSZT FINANSOWEGO ZAMKNIĘCIA

Dzięki BlackLine firma może dokonać oszczędności na następujących polach:

  • czas przygotowania uzgodnień i ręcznych wpisów do arkuszy (redukcja 25-65%),
  • czas potrzebny do wyszukania i raportowania o statusie zamknięcia,
  • czas konieczny do weryfikacji i zatwierdzania uzgodnień przez pracowników wyższego szczebla,
  • koszty druku i papieru,
  • koszty magazynowania dokumentów czas i materiały związane z audytem.

Korzyści takie jak auto-certyfikowanie uzgodnień kont niskiego ryzyka i powiadomienia w czasie rzeczywistym pozwalają na bezproblemowy i bardziej efektywny przepływ pracy i dokumentów. Audytorzy również czerpią korzyści ponieważ mają możliwości przeglądania uzgodnień kont, dokumentacji uzupełniającej oraz przepływu pracy i dokumentów bez konieczności czekania na odnalezienie stosownych dokumentów i zrobienie ich kopii. BlackLine pomógł setkom firm uprościć czynności towarzyszące finansowemu zamknięciu i znacznie zredukował jego koszty.  
 

KORZYŚĆ #4 WYELIMINOWANIE BŁĘDÓW W ARKUSZACH KALKULACYJNYCH, POZBYCIE SIĘ SEGREGATORÓW, WYELIMINOWANIE KOSZTÓW PAPIERU I MAGAZYNWANIA Z PROCESU ZAMKNIĘCIA

 

KORZYŚĆ #5 ZWIĘKSZONA KONTROLA I WIDOCZNOŚĆ

Niektóre powszechne wyzwania towarzyszące zamykaniu miesiąca to: pewność, że dane są właściwe, że terminy nie są przekroczone a procedury są jednolite dla całej organizacji. Temu wyzwaniu muszą sprostać nie tylko firmy zdecentralizowane o ogólnoświatowym zasięgu, które pracują na licznych walutach w różnych językach. Raporty dashboard dostępne w czasie rzeczywistym i obszerne raportowanie pozwalają kadrze zarządzającej na uzyskanie dostępu do najnowszych danych we wszystkich lokalizacjach co ułatwia monitorowanie postępu we wszystkich czynnościach zamknięcia w całej organizacji.
 

KORZYŚĆ #6 INTEGRALNOŚĆ BILANSU

Bilans to najpełniejszy wyznaczniki kondycji firmy. Pewność, że dane w bilansie są precyzyjne jest niezwykle ważna ale nie zawsze łatwo ją osiągnąć. BlackLine’s Finance Controls and Automation Suite optymalizuje cały proces zamknięcia a dyrektorzy finansowi, kontrolerzy i audytorzy mogą z całym przekonaniem polegać na integralności i dokładności danych.

Blackline w liczbach

  • 1,000+ klientów

  • 100,000+ użytkowników

  • 100+ krajów