Krajowy System e-Faktur w Microsoft Dynamics AX/D365.

Od 1 stycznia 2022 roku został wprowadzony Krajowy System e-Faktur jako rozwiązanie dobrowolne, przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, mają możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów w 2 kwartale 2023 roku Krajowy System e-Faktur ma stać się rozwiązaniem obligatoryjnym.

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy integrację systemu Microsoft Dynamics AX/D365 z Krajowym Systemem e-Faktur, rozwiązanie obejmuje faktury sprzedaży.

  Dostępne opcje w systemie:
  • Zapisywanie identyfikatora KSeF w systemie D365/AX po prawidłowym eksporcie
  • Przechowywanie dodatkowych informacji o KSeF w tabeli klienta w D365/AX
  • Zapisywanie infologów z połączenia
  • Zapisywanie plików xml w archiwum
  • Weryfikacja zgodności faktury ze schematem xsd
  • Raport z wysłanych/niewysłanych faktur

Oferujemy autorskie rozwiązanie KSeF do każdej wersji systemu Microsoft Dynamics:
 • Microsoft Dynamics 365 for Finance and SCM
 • Microsoft Dynamics AX 2012
 • Microsoft Dynamics AX 2009
 • Axapta 4.0
 • Axapta 3.0

Zapytaj o KSeF
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych przez Administratora – Axacom sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu – w celu udzielenia odpowiedzi lub przekazania informacji w związku z wysłaniem formularza kontaktowego.

2. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w Polityce Prywatności.