Przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne muszą dziś szybko dostosowywać się do zmian i coraz bardziej złożonych wymagań globalnego rynku. Microsoft Dynamics AX 2012 oferuje im użyteczne funkcje, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw i obsługa wielu rozproszonych ośrodków, które ułatwiają szybką rozbudowę firmy.

Rozwiązania autorskie AXACOM dla branży handel i dystrybucja

Automatyzacja sprzedaży z kilku firm (jeden magazyn, dwie firmy)

Automatyzacja obsługi międzyfirmowej – modyfikacja  funkcjonalności Intercompany pozwalająca na obsługę z poziomu jednej firmy przy zachowaniu odrębności księgowania. Funkcjonalność skracająca proces obsługi sprzedaży - zakupu między powiązanymi firmami, automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych i faktur, automatyczna obsługa sprzedaży dla odbiorcy firmy powiązanej.


 

Czasowe oferty sprzedaży

Oferta sprzedaży – mechanizm rejestrowania tymczasowych zamówień sprzedaży. Funkcjonalność pozwala określać różne typy ofert w zależności od czasu przez jaki towary mają być zarezerwowane do sprzedaży. Po upływie tego okresu oferty są anulowane, chyba że użytkownik wcześniej podejmie decyzję o zatwierdzeniu. Możliwość zatwierdzania i obsługi części pozycji z oferty.


 

Dokumenty EDI

Oprogramowanie Microsoft Dynamics AX daje możliwość tworzenia rozwiązań typu business-to-business z elektroniczną wymianą dokumentów handlowych (EDI) z innymi systemami. Rozwiązanie dostarcza wspólną platformę, z której mogą korzystać partnerzy biznesowi poprzez indywidualne dostosowanie formatu (konwersji) wymienianych danych. Rozwiązanie jest ściśle zintegrowane z Microsoft BizTalk Server, który odpowiada za proces wymiany i transformacji dokumentów między organizacjami z możliwością definiowania procesów biznesowych.


 

Domyślne zamówienia klienta

Zamówienia klientów w firmach handlowych często charakteryzują się dużą powtarzalnością. Aby ułatwić i usprawnić obsługę przyjmowania zamówień (w szczególności przez telefon) opracowaliśmy modyfikację Zamówienie domyślne. Pozwala ona na przygotowanie szablonu zamówienia dla klienta (towary i ilości) ręcznie bądź automatycznie na podstawie analizy sprzedaży z żądanego okresu (najczęściej kupowane towary). Rozwiązanie znacznie skraca proces przyjmowania zamówień tym samym zwiększając wydajność pracowników obsługi klienta.


 

Ewidencja i zarządzanie ofertami przetargowymi

Moduł Przetargi rozwiązuje problem zarządzania przetargami dla klienta i kontrolowania ilości przetargiem objętych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest rejestrowanie wszystkich ofert przetargowych, wydruk ofert według określonego szablonu, kontrola cen i ilości. Mamy gwarancję że sprzedawany jest właściwy towar, we właściwej, ustalonej dla przetargu cenie. W szybki i prosty sposób możemy również prześledzić historię zamówień przetargowych. Możliwe jest również rejestrowanie zakupów pod przetarg.


 

Prowadzenie programów lojalnościowych

Dzięki Naszemu modułowi jako dostawca różnorodnych towarów możesz sam ulepszać swoje kontakty z klientami prowadząc dla nich różnorodne programy lojalnościowe. Punkty za kupno wyspecyfikowanych towarów, punkty za wartość faktury zliczone w zadanym okresie czasu na poszczególnych klientów mogą być następnie rozliczane na nagrody, czy inne bonusy. Informacje o stanie punktowym może klientom przekazywać na bieżąco handlowiec, który posiada zawsze aktualne dane przy sobie – w aplikacji AXACOM Mobile.


 

Przygotowanie towaru i dokumentów do wysyłki

Rozwiązanie to pozwala na szybkie i sprawne wystawienie faktur, dokumentów dostawy, paragonów, dokumentów KP, które zabiera ze sobą kierowca zawożąc towar do klienta. Zamówienia grupowane są według wcześniej przypisanych tras, dzięki czemu za jednym kliknięciem możemy wydrukować wszystkie dokumenty dla klienta oraz listę dokumentów dla kierowcy, by ułatwić mu rozliczenia.


 

Tworzenie i nadzorowanie planów handlowców

System motywacyjny skierowany do handlowców to obecnie podstawowy klucz do ich zachęcenia do efektywniejszej pracy. Po pierwsze wiedza o pracy handlowców jest potrzebna do ich nagradzania, ale z drugiej strony zyskuje cała firma, gdyż poziom sprzedaży jest przez handlowców cały czas rozwijany. Proponujemy moduł Plany handlowców, w którym każdemu z handlowców można zadać plan sprzedaży w podziale na poszczególne asortymenty oraz definiować zadania specjalne. System tak analizuje faktury wystawiane do zamówień przekazywanych m.in. z systemu AXACOM Mobile, że w module Plany handlowców uzyskujemy pełen obraz realizowanej sprzedaży dla asortymentu w każdym momencie oraz informację o prognozie sprzedaży, jeśli tendencje pracy handlowca zostaną zachowane.


 

Zarządzanie markami wyrobów/towarów

Rozróżnienie indeksów sprzedażowych ze względu na różne marki – obsługa sprzedaży i odrębności fakturowania. Oznaczenie marek sprzedażowych pozwalające na odrębną sprzedaż indeksów, tworzenie zamówień sprzedaży w zależności od typu marki,  zapewnienie odrębności fakturowania, możliwość użycia osobnych szablonów dokumentów.


 

Zarządzanie wysyłką faktur zależnie od firm pocztowych

Firmy pocztowe – oznaczenie firmy obsługującej wysyłkę faktur do odbiorców. Automatyczne przyporządkowanie firm obsługujących dany obszar według adresów korespondencyjnych z kartoteki odbiorcy.