Firma BlackLine ma w swojej ofercie sześć zintegrowanych produktów, które zapewniają kontrolę, zmniejszają ryzyko, gwarantują widoczność i umożliwiają automatyzację procesów finansowych.

BlackLine dostarcza nowy rodzaj usług w oparciu o parametry dotychczas nieosiągalne w rachunkowości. Każda czynność, taka jak przygotowanie czy certyfikowanie danych jest zapisywana i identyfikowana tak aby zbudować wzorzec referencyjny. Ponadto, BlackLine pozwala swoim użytkownikom na analizę wydajności pracy zespołu i lepsze zrozumienie jego procesów, wkładu pracy i wyników. 

 

 

UZGADNIANIE KONT

Produkty firmy BlackLine pozwalają na pozbycie się arkuszy kalkulacyjnych i zarządzanie uzgadnianiem kont z jednej, zcentralizowanej platformy, dzięki której przepływ informacji i dokumentów jest łatwy, zarówno księgowi jak i finansiści mają do dyspozycji w czasie rzeczywistym raporty typu dashboard, dysponują ustandaryzowanymi szablonami uzgadniania kont, oraz własną certyfikacją. BlackLine jest wyposażony w wbudowane kontrole i automatycznie integruje się z dowolnym systemem ERP.

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI 

Dzięki BlackLine zadania księgowe i finansowe są zarządzane z jednej scentralizowanej internetowej platformy wyposażonej w proces zatwierdzający przepływ dokumentów, parametry dostępne w czasie rzeczywistym oraz automatyczne powiadomienia mailowe. Standardowa lista zadań w BlackLine to: zamknięcie miesiąca, listy PBC dostępne dla audytorów, listy operacyjne, obsługa zdarzeń wyjątkowych, kontrole zgodności.

PAROWANIE TRANSAKCJI 

Parowanie transakcji takich jak uzgadnianie kont bankowych, parowanie transakcji kart płatniczych, międzyfirmowe uzgadnianie kont oraz parowanie faktur z zamówieniami zakupu jest wielkim obciążeniem dla firm, jest to proces bardzo czasochłonny. Dzięki BlackLine może być usprawniony i czas parowania skrócony do minimum. Najwyższej klasy rozwiązania do parowania transakcji pozwalają użytkownikom na zdefiniowanie logiki parowania jak również szybką obsługę zdarzeń wyjątkowych.

WPROWADZANIE ARKUSZY 

BlackLine oferuje automatyzację i kontrolę dla ręcznego procesu wprowadzania arkuszy. Dzięki BlackLine użytkownik może tworzyć, przeglądać, zatwierdzać i przechowywać arkusze. Są one księgowane automatycznie w księdze głównej (lub w księdze pomocniczej) systemu ERP.

ANALIZA ODCHYLEŃ

BlackLine automatycznie, na podstawie reguł zdefiniowanych przez użytkownika, identyfikuje zmiany na kontach wymagające wyjaśnienia. Księgowi mogą zatem bezzwłocznie interpretować odchylenia na kontach a ich czynności są zapisywane w szczegółowych raportach.

ZARZĄDZANIE KONSOLIDACJĄ 

Konsolidacja z systemem BlackLine jest wyjątkowo prosta i zautomatyzowana. Produkt ten zawiera ten sam proces zatwierdzania przepływu dokumentów i raportowania jak inne produkty BlackLine z możliwością lokalizowania zmian i funkcją grupowania dla wielu kont.

KORZYŚCI
  • Widoczność

Dzięki BlackLine użytkownik może w czasie rzeczywistym monitorować, raportować i zarządzać swoimi codziennymi operacjami, audytami i finansowym zamknięciem miesiąca. Dodatkowo, funkcja drill-down pozwala na natychmiastowe zapoznanie się z wykonaną pracą poszczególnych osób, zespołów czy działów.

  • Zgodność i audyt SOX

BlackLine daje do dyspozycji powtarzalne, testowalne i gotowe na audyt rozwiązania. Dzięki wbudowanym kontrolom, zautomatyzowaniu wprowadzania danych oraz obowiązkowym przeglądom użytkownik nie musi się już martwić, że jego dane nie będą wiarygodne.

  • Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko może być zredukowane do minimum a finansowa dokładność zapewniona dzięki automatycznej analizie przepływu danych, obsłudze zdarzeń wyjątkowych i ocenie ryzyka dynamicznego dla wszystkich kont. Każde pojedyncze konto, wpis do arkusza lub inny krok w procesie może być właściwie ukończony i zatwierdzony przez różnych użytkowników.

  • Uproszczenie i automatyzacja

Operacje finansowe mogą być skalowane bez dodatkowych rozwiązań. Blackline pozwala na zautomatyzowanie wpisów do arkuszy, parowanie bardzo dużych ilości transakcji i uzgadnianie zestawienia bilansowego.

  • Lepszy proces

BlackLine to po prostu lepszy, sprawniejszy proces zamknięcia miesiąca. Użytkownik przenosi finansowe zamknięcie do systemu z automatycznym procesem autoryzacji przepływu danych, powiadomieniami mailowymi, planowaniem i śledzeniem zmian w systemie; BlackLine pozwala na znaczne zredukowanie lub całkowite wyeliminowanie podatnych na błędy arkuszy kalkulacyjnych.

Zapytaj o BlackLine
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych przez Administratora – Axacom sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu – w celu udzielenia odpowiedzi lub przekazania informacji w związku z wysłaniem formularza kontaktowego.

2. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w Polityce Prywatności.