Kariera

Programista

systemu Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

miejsce pracy: Sieradz lub Łódź

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunkach informatyka, matematyka lub fizyka
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego mile widziana

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w programowaniu w systemie Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations/Microsoft Dynamics AX
 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w programowaniu w C#
 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy w metodyce SCRUM
 • szkolenia produktowe, SCRUM, językowe i miękkie
 • dostęp do najnowszych rozwiązań IT
 • atrakcyjne warunki pracy
 • pracę w zgranym zespole
 • kulturę organizacyjną opartą na współpracy
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • pakiet benefitów pozapłacowych (ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, opieka medyczna Medicover – Zdrowie Premium, lunch).

Zatrudniamy zarówno absolwentów jak i osoby z doświadczeniem w pracy z systemem Axapta, Microsoft Dynamics AX, D365.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres:

Axacom Sp. z o.o., 98-200 Sieradz, ul. 11-go Listopada 14A lub praca@axacom.com.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) przez Axacom Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu (98-200) przy ul. 11-go Listopada 14A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Śródmieście w Łodzi Wydział XX Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000177804".

Konsultant /Wdrożeniowiec

systemu Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

miejsce pracy: Sieradz

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomiczne, logistyka, matematyka, informatyka, fizyka
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów i szukania alternatywnych rozwiązań
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego mile widziana
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia we wdrożeniach systemu Microsoft Dynamics 365 for F&O
 • szkolenia produktowe, SCRUM, językowe i miękkie
 • dostęp do najnowszych rozwiązań IT
 • pracę w młodym, zgranym zespole
 • atrakcyjne warunki pracy
 • kulturę organizacyjną opartą na współpracy
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy w metodyce SCRUM
 • pakiet benefitów pozapłacowych (ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, opieka medyczna Medicover – Zdrowie Premium, lunch).

Zatrudniamy zarówno absolwentów jak i osoby z doświadczeniem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres:

Axacom Sp. z o.o., 98-200 Sieradz, ul. 11-go Listopada 14A lub praca@axacom.com.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) przez Axacom Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu (98-200) przy ul. 11-go Listopada 14A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Śródmieście w Łodzi Wydział XX Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000177804".

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Axacom Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu (98-200), przy 11 Listopada 14A.

  II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez dedykowany adres e-mail: rodo@axacom.com.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

  III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

  IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji (maksymalnie 14 dni).

  V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.axacom.com.pl w polityce prywatności.