AXACOM Sp. z o.o.
ul. 11-go Listopada 14A
98-200 Sieradz

tel. +48 43 822 51 55
fax +48 43 822 52 36

biuro@axacom.com.pl

Oddział Łódź
ul. Wróblewskiego 8a lok. 122
93-578 Łódź

NIP 827 20 93 439
REGON 731627670
KRS 0000 177804

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS,
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł

Napisz do nas!
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych przez Administratora – Axacom sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu – w celu udzielenia odpowiedzi lub przekazania informacji w związku z wysłaniem formularza kontaktowego.

2. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w Polityce Prywatności.