AXACOM Sp. z o.o.
ul. 11-go Listopada 14A
98-200 Sieradz

tel. +48 43 822 51 55
fax +48 43 822 52 36

biuro@axacom.com.pl

Oddział Łódź
ul. Wróblewskiego 8a lok. 122
93-578 Łódź

Oddział Wrocław
ul. Zakładowa 9,
50-231 Wrocław

NIP 827 20 93 439
REGON 731627670
KRS 0000 177804

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział KRS,
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł

Napisz do nas!