AXACOM Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 52
98-200 Sieradz

Oddział Łódź
ul. Wróblewskiego 18 lok. 610
93-578 Łódź

mob. +48 692 283 252
tel. +48 43 822 51 55
fax +48 43 822 52 36

biuro@axacom.com.pl
NIP 827 20 93 439
REGON 731627670
KRS 0000 177804

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi XX Wydział KRS,
Kapitał zakładowy 50 000,00 zł

Napisz do nas!