Microsoft Dynamics AX 2012 jest nowoczesnym i innowacyjnym rozwiązaniem ERP z wbudowanymi rozszerzeniami funkcjonalnymi dedykowanymi do 5 branż: produkcyjnej, dystrybucyjnej, usług profesjonalnych, sprzedaży detalicznej i administracji publicznej.

Elastyczna architektura i nowoczesne mechanizmy modelowania procesów pozwalają organizacjom na realizację strategicznych celów i dostosowanie się do wymagań rynku. Rozszerzenia branżowe opierają się na bazie podstawowych funkcjonalności systemów ERP jak zarządzanie finansami, HR, łańcuchem dostaw, sprzedażą, marketingiem.

Microsoft Dynamics AX obsługujący wiele języków i walut, zawiera rozbudowany zestaw funkcji zarządzania firmą lub organizacją o globalnym zasięgu, w szczególności jej finansami, kadrami i bieżącą działalnością.

Najważniejsze funkcje Microsoft Dynamics AX 2012
 • Zarządzanie finansami
  Księga główna, Należności i zobowiązania, Zarządzanie  rachunkami bankowymi, Zarządzanie środkami trwałymi, Planowanie i kontrola budżetu, Rachunek kosztów, Wsparcie usług wspólnych, Zarządzanie zgodnością z przepisami

 • Zaopatrzenie i pozyskiwanie dostawców
  Zaopatrzenie bezpośrednie i pośrednie, Zlecenia zakupu, Zarządzanie relacjami z dostawcami,  Portal dla dostawców

 • Sprzedaż i marketing
  Automatyzacja pracy sprzedawców i marketingu, Obsługa szans sprzedaży, Zarządzanie procesami sprzedaży, Integracja z systemem Microsoft Dynamics CRM,

 • Sprzedaż detaliczna
  Merchandising, zarządzanie wielokanałową siecią sprzedaży (pełna obsługa stanowisk kasowych POS w trybie online/offline)

 • Dystrybucja
  Zarządzanie sprzedażą hurtową, magazynem i dystrybucją.  

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
  Zarządzanie zapasami, Zarządzanie rozproszonymi magazynami,  Umowy handlowe , Sprzedaż przyszłej produkcji , Planowanie dystrybucji , Zarządzanie jakością

 • Zarządzanie projektami i ich obsługa księgowa
  Księgowanie i fakturowanie projektów, Kontrola kosztów projektu, Struktury podziału pracy, Integracja z oprogramowaniem Microsoft Project

 • Produkcja
  Produkcja wyszczuplona (lean), procesowa i dyskretna,  Planowanie materiałów i mocy produkcyjnych, Zarządzanie zasobami, Tworzenie harmonogramów i sekwencji zadań, Konfiguracja produktów, Zarządzanie halą produkcyjną i jej załogą

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Zarządzanie organizacją i zasobami ludzkimi, Rekrutacja, Zarządzanie rozwojem, szkoleniami i wydajnością pracowników, Portal dla pracowników, Zarządzanie wydatkami,

 • Zarządzanie usługami
  Zamówienia i kontrakty serwisowe, Zgłoszenia serwisowe i ich obsługa, Zarządzanie naprawami, Subskrypcja usług

 • Sektor publiczny
  Obsługa wielu źródeł finansowania, budżetowanie i kontrola wydatków i dochodów.

 • Analiza danych biznesowych i tworzenie raportów
  Raporty standardowe, analityczne i dynamicznie tworzone za pomocą funkcji Microsoft SQL Server® Reporting Services, Wstępnie zdefiniowane, wielowymiarowe kostki OLAP dostosowane do poszczególnych stanowisk, Pulpity menadżerskie z podglądem kluczowych wskaźników wydajności (KPI)