Pracujemy według najwyższych standardów i najlepszych praktyk wdrożeniowych. Wdrożenia realizujemy zgodnie z metodyką Microsoft Sure Step. Jest to metodyka sprawdzona i stosowana na całym świece opracowana przez Microsoft.  Składa się z 6 głównych etapów oraz 2 dodatkowych do optymalizacji i podnoszenia wersji (upgrade).

Etapy Metodyki Sure Step

Diagnoza: ten etap służy do wstępnej analizy najważniejszych potrzeb i wymagań klienta. Opisywane procesy są na poziomie bardzo ogólnym w celu określenia sobie głównych założeń do wdrożenia systemu Microsoft Dynamics.

Analiza: jest to jeden z najważniejszych etapów wdrożenia systemu ERP. Polega na szczegółowej analizie wszystkich procesów zachodzących wewnątrz firmy.

Projektowanie: etap ten składa się z dwóch części: po pierwsze sprawdza się, które z wymagań/procesów są obsługiwane przez system Microsoft Dynamics w standardzie, a które procesy wymagają zmiany w standardowym systemie. Druga część to przedstawienie, jak każdy z procesów będzie wyglądał i działał w nowym systemie Microsoft Dynamics

Programowanie: na podstawie wcześniejszego etapu (projektowania) w tej fazie konsultanci przystępują do ustawienia systemu i realizowane są ewentualne modyfikacje standardowych funkcjonalności systemu, tak aby spełniały wszystkie wymagania Klienta.

Testowanie i Szkolenia: głównym założeniem tego etapu jest przeprowadzenie testów akceptacyjnych przez użytkowników końcowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla pozostałych użytkowników systemu Microsoft Dynamics. Etap ten jest wprost powiązany z etapem projektowania, ponieważ użytkownicy końcowi testują czy wszystkie wymagania zostały zaprogramowane w systemie i czy działają w taki sposób, jak było to zaplanowane na początku wdrożenia.

Uruchomienie oraz Opieka powdrożeniowa - etap ten służy do załadowania w systemie danych historycznych i bilansów otwarcia oraz do płynnego przejścia do codziennej pracy na systemie przez użytkowników. Dodatkowo Klient może skorzystać z pomocy opieki powdrożeniowej, dzięki czemu użytkownicy mają stałą pomoc w pierwszych miesiącach używania systemu.

Optymalizacja: rozwój systemu

Podnoszenie wersji: upgrade