Polityka prywatności
Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Axacom Sp. z o. o. z siedzibą w Sieradzu (98-200); ul. 11 Listopada 14A.

 

I. Definicje

1. Administrator - oznacza Axacom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu (98-200), ul. 11 Listopada 14A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000177804, NIP: 827-20-93-439, Regon: 731627670, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) axacom.com.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e. Świadczenia usług reklamowych

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


 

Polityka prywatności dotycząca danych osobowych
 
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Axacom Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu (98-200) przy ul. 11 Listopada 14A ,wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000 177804 , dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 827 20 93 439, REGON: 731627670, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 złotych.

Axacom Sp. z o.o. ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, z tego względu jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa, w tym z RODO, które chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych.
 
2. W jaki sposób skontaktować się z Axacom Sp. z o.o. w spawie danych osobowych?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres Axacom Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 14A, 98-200 Sieradz lub wysyłając wiadomość na dedykowany adres email: rodo@axacom.com.pl
 
3. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Axacom Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w następujących przypadkach:

Zawarcie i wykonanie umowy z Axacom Sp. z o.o.

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, obsługa posprzedażowa, bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie, a także wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz obsługi księgowej. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO).
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Axacom Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kontakt z/przez Axacom Sp. z o.o.

W przypadku kontaktowania się z Axacom Sp. z o.o. lub przez Axacom Sp. z o.o., osobiście lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, telefon) dane osobowe są przetwarzane w związku ze sprawą, której dotyczy kontakt lub prowadzona korespondencja, a także w celu utrzymywania relacji biznesowych z klientami Axacom Sp. z o.o. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Marketing bezpośredni

Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Axacom Sp. z o.o. – w takim podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Inne przypadki przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Axacom Sp. z o.o.

W przypadku przetwarzania danych w celach technicznych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem strony www Axacom Sp. z o.o. lub w związku z aktywnością użytkownika na profilach Axacom Sp. z o.o. na portalach społecznościowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne Axacom Sp. z o.o., w tym w celach archiwizacyjnych, w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług lub w celu ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, podstawą przetwarzania danych osobowe jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wskazanych powyżej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.
W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Axacom Sp. z o.o. podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ponadto w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

5. Kto poza Axacom Sp. z o.o. ma dostęp do Państwa danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 3), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;

 • podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;

 • podmiotom informatycznym;

 • podmiotom finansowo-księgowym;

 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;

 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

Nie zamierzamy przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

W przypadku przekazywania danych w ramach profilu Axacom Sp. z o.o. na portalu społecznościowym Facebook, dane te mogą być transferowane do państw trzecich, zgodnie z zasadami korzystania z portalu Facebook – szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez portal Facebook znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 powyżej celów.

W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy przetwarzamy dane przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie lub ustania celu, dla którego zostały pozyskane, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego powyżej lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych
 
Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Axacom Sp. z o.o., przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych (w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody);

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, przy czym w przypadku w jakim dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim, niezależnie od przyczyny.

W przypadku wystąpienia przez Państwa z wnioskiem o realizację przysługujących Państwu praw, Axacom Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji wniosku, w niezbędnym do tego zakresie. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia zgłoszonego wniosku, a następnie, o ile w danym przypadku będzie to uzasadnione, przez okres niezbędny do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Stosowny wniosek należy złożyć korespondencyjnie na adres podany niżej bądź za pośrednictwem dedykowanego adresu email: rodo@axacom.com.pl

Adres korespondencyjny:

Axacom Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 14A

98-200 Sieradz