Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Axacom Sp. z o. o. z siedzibą w Sieradzu (98-200); ul. Jana Pawła II 52.

 

I. Definicje

 

1. Administrator - oznacza Axacom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu (98-200), ul. Jana Pawła II 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000177804, NIP: 827-20-93-439, Regon: 731627670, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) axacom.com.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

e. Świadczenia usług reklamowych

  • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

 

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


 

V. Polityka prywatności dotycząca danych osobowych
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Axacom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu (98-200), ul. Jana Pawła II 52. Podanie danych jest dobrowolne. 
 
2. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:
 
Formularz kontaktowy 
Rekrutacja (Cv, List motywacyjny)
 
Dokumenty aplikacyjne obowiązkowo muszą zawierać klauzulę dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 W przypadku braku w/w klauzuli nie są rozpatrywane, a następnie usuwane. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a),  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)przez Axacom Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu (98-200) przy ul. Jana Pawła II 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Śródmieście w Łodzi  Wydział XX Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000177804.
 
3. Axacom może udostępnić przetwarzane dane osobowe z formularza kontaktowego podmiotom wspierającym firmę w świadczeniu usług, które dotyczą zapytania z formularza oraz organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 
4. Axacom może udostępnić dane osobowe przetwarzane w procesie rekrutacji organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 
5. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 
6. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 
7. Firma Axacom zobowiązuje się do spełnienia wszystkich praw osoby, której dane są przetwarzane, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo aby wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 
8. Osoba, która uzna, że przetwarzane dane, które jej dotyczą naruszają przepisy  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
9. Dokumenty aplikacyjne są drukowane w 1 egzemplarzu po czym trwale usuwana jest wersja cyfrowa dokumentu (o ile istnieje). Wersja papierowa jest przechowywana w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, do którego dostęp ma jedynie osoba uprawiona do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
 
10. W ciągu 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji wersja papierowa jest trwale niszczona w niszczarce na dokumenty. 
 
Kontakt 
Kontakt do Administratora odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w Axacom: rodo@axacom.com.pl