Oferujemy rozbudowę wdrożonego systemu o kolejne standardowe funkcjonalności oraz o rozwiązania autorskie AXACOM oparte na systemie Microsoft Dynamics AX. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, słuchamy naszych Klientów z uwagą, doradzamy i proponujemy sprawdzone rozwiązania, dzięki swojej ogromnej wiedzy i doświadczeniu szyjemy system na miarę dla każdego naszego Klienta.

Ponad 14 lat naszej pracy zaowocowało obszerną bazą dodatkowych modułów, modyfikacji usprawniających pracę w systemie, każde z tych poniższych rozwiązań funkcjonuje u naszych Klientów.

 

Rozwiązania autorskie AXACOM

Wydzielenie części działalności, łączenie podmiotów:
Mamy dużą wiedzę i doświadczenie w wydzielaniu kolejnych podmiotów w systemie Microsoft Dynamics AX, zrealizowaliśmy w tym zakresie wiele projektów dla naszych Klientów: wydzielenia działalności produkcyjnej do nowego podmiotu w AX, sprzedaży części działalności firmy, sprzedaży całej spółki i wprowadzenie do AX ksiąg nowego właściciela przy zachowaniu danych historycznych dotychczasowej działalności.

Automatyczne rozliczanie transakcji
Rozliczanie transakcji to rozwiązanie dzięki któremu automatycznie zostaną rozliczone transakcje zarówno na kontach kontrahentów jak i na kontach finansowych. Podział rozliczania na kilka obszarów (np. transakcje rozliczenia międzyokresowego kosztów, faktury sprzedaży, faktury zakupu, wpis stornujący, itp.) pozwala na wybór w obrębie którego z tych obszarów mają się takie automatyczne rozliczenia dokonywać. Dzięki naszemu rozwiązaniu dział księgowości uniknie żmudnej pracy „ręcznego” parowania kont np.: rozliczenie zakupu, dostawy niefakturowane. Rozwiązanie to rozszerza również standardową funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics AX „Rozliczenie księgi” o takie narzędzia jak np. rozliczenie częściowe czy też rozliczanie wg wybranej daty.

Blokowanie zapasów do ruchów magazynowych
Dodatkowa funkcjonalność systemu Microsoft Dynamics AX umożliwiająca blokowanie ruchów magazynowych we wskazanym okresie. Powoduje ona blokadę księgowania wszelkich dokumentów zmieniających stan magazynu ( PZ,WZ, RW, PW, itp.). Funkcjonalność ta pozawala na zablokowanie ruchów magazynowych po zakończeniu miesiąca, ale jeszcze przed zamknięciem finansowym, dzięki czemu dział finansowy może dokonywać operacji niezbędnych do zamknięcia poprzedniego miesiąca, podczas gdy pozostałe działy firmy (dział sprzedaży, zakupów, magazyn) nie mogą księgować operacji magazynowych dotyczących tego miesiąca.

Rejestr podatku dochodowego od osób prawnych CIT
Rejestr podatku dochodowego od osób prawnych jest rozwiązaniem, które pozwoli zoptymalizować prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem CIT. Rozwiązanie pozwala praktycznie do zera ograniczyć dodatkowe czynności jakie muszą wykonywać osoby zajmujące się rejestrowaniem dokumentów kosztowych i przychodowych w związku z wyznaczeniem do jakiego okresu należy dany koszt czy też przychód oraz czy w ogóle podlega obowiązkowi podatkowemu od osób prawnych. Rozwiązanie to oprócz  samej rejestracji kosztów i przychodów CIT zawiera narzędzia do kontrolowania odpowiedniego ujęcia tych kategorii oraz narzędzia do  generowania rejestrów podatku dochodowego.

Rejestrowanie, rozliczanie i raportowanie kosztów rozliczanych w czasie
Rozwiązanie opracowane na podstawie arkuszy okresowych jest zarazem łatwym jak i szybkim sposobem rejestrowania kosztów rozliczanych w czasie. Międzyokresowe rozliczenie kosztów powstaje już z chwilą księgowania faktury kosztowej powodując zapis na koncie dotyczącym międzyokresowych kosztów a także powodując przygotowanie wpisów gotowych do rozliczenia kosztów w czasie. Podział łącznego kosztu na konta i wymiary w początkowej fazie rejestracji RMK powoduje, że w bardzo szybki sposób można wygenerować wiele zapisów niezbędnych do późniejszego rozliczania tych kosztów. Raport z kosztów rozliczanych w czasie oraz automatyczny mechanizm rozliczania uzupełnia powyższe rozwiązanie o element nadzorujący i sprawia, że ewidencja takich kosztów staje się bardzo przejrzysta.