TIM S.A.

Jeden z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

System: Microsoft Dynamics AX 2012

Moduły systemu: Księga główna, Środki trwałe, Bank, Sprzedaż i Marketing,  Rozrachunki z odbiorcami, Zaopatrzenie i sourcing, Rozrachunki z dostawcami, Zarządzanie zapasami i magazynem.

Rozwiązania autorskie AXACOM: Blokowanie VAT w okresach, Automatyczne tworzenie i przypisywanie sekwencji identyfikatorów, Rozliczanie spedytorów, Data CIT, Korekty magazynowe.