EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.

Firma produkcyjna, specjalizuje się w produkcji i obsłudze mailingów transakcyjnych oraz promocyjnych. Największy, niezależny lettershop w Europie Środkowo-Wschodniej.

System: Microsoft Dynamics AX 2009

Moduły systemu: Księga główna, Bank, Rozrachunki z odbiorcami, Rozrachunki z dostawcami, Zarządzanie zapasami, Produkcja, Projekty.

Rozwiązania autorskie AXACOM: Moduł kalkulacji, Rejestr podatku dochodowego od osób prawnych, Automatyczne rozliczanie transakcji, Blokowanie zapasów do ruchów magazynowych.