Demark Sp. z o.o.

Dostawca stali nierdzewnych, stali węglowych i stopowych, świadczy usługi cięcia produktów długich i foliowania blach oraz cięcia blach plazmą.

System: Microsoft Dynamics AX 2012

Moduły systemu: Księga główna, Bank, Środki trwałe, Sprzedaż i Marketing,  Rozrachunki z odbiorcami, Zaopatrzenie i sourcing, Rozrachunki z dostawcami, Zarządzanie zapasami i magazynem.

Rozwiązania autorskie AXACOM: Moduł Rozliczania produkcji w cenach rzeczywistych, Factoring, Blokowanie zapasów do ruchów magazynowych.